Konzolni gradbeni oder je namenjen izvajanju lažjih gradbenih del

Če na delovnem mestu ni možna postavitev varnostne ograje, se lahko za namen varovanja delavcev postavijo lovilni odri. Ti morajo biti praviloma nameščeni čim bližje mestu dela oziroma previdnemu robu, a ne nižje od treh metrov.

Konzolni gradbeni oder je namenjen izvajanju lažjih del v gradbeništvu, če je možno zanesljivo pritrjevanje odra na objekt ali na njegovo konstrukcijo. Njegov največji previs je 1,5 metra. Konzolni gradbeni oder s previsom do treh metrov pa je dovoljeno postaviti samo v nosilne elemente; to so na primer stena, steber ali plošča.

Zaradi oteženih razmer delovnega okolja so dobrodošli tudi premični odri

Včasih pa so razmere na gradbišču precej otežene. Posledično klasičnega delovnega odra ni mogoče postaviti. V tem primeru je idealna rešitev premični gradbeni oder. Ponavadi ima takšen delovni oder manjšo težo in je postavljen na kolesih. Se enostavno premika in z zavoro precej olajša sam delovni proces.

Postavitev premičnega odra za delo na višini pa je dovoljena samo na nosilni ali vodoravni podlagi brez kakršnih koli neravnin. Premični gradbeni oder mora biti prav tako obvezno izdelan v skladu s posebnimi standardi.

Delovni odri in njihova montaža

Odri so označeni kot konstrukcije, katerih izdelava ter montaža sodita med dela s povečano nevarnostjo za poškodbe ter zdravstvene okvare. Zaslužijo zelo veliko pozornosti in jih je treba obravnavati z vso resnostjo in strokovnostjo.

Za kar se da stabilno postavljanje odra morajo biti obvezno izpolnjeni nekateri pogoji. To so ustrezna podlaga, vertikalnost cevi, uklonske dolžine cevi, sidranje odra in ne nazadnje še diagonalne povezave. Za postavitev gradbenega odra je torej treba pripraviti takšno podlago, ki lahko prenese predvideno obremenitev tal zaradi obtežbe odra.

Oder za delo na višini je treba sidrati k objektu že med samo montažo

Za gradbeni oder je obvezno, da se sidra k objektu že med samo montažo. To se mora izvajati sočasno z rastjo odra.